מוזמנים ליצור קשר

שלוחה

1

ייעוץ והכוונה

מענה אנושי
בכל תחומי החיים

שלוחה

2

פרוייקט השיעורים

לזכרו הטהור של הרה"ח
ר' אברהם יצחק כרמל ז"ל

שלוחה

3

מענה הלכתי

24 שעות ביממה מפי
2 מורי הוראה מאנ"ש

שלוחה

4

פעילות תורנית

סיוע בהקמת פעילות תורנית באזור מגוריכם

שלוחה

5

הכוונה לנשים

ייעוץ והכוונה לנשים
בכל תחומי החיים

שלוחה

6

מידע רפואי

ייעוץ ומידע על עסקנים
ויועצים רפואיים

שלוחה

7

הודעות

מערכת להשארת
הודעות