כתבות וראיונות

82806820100792640360no

איננו נותנים לב לסלק מתוכנו את רושם המדומה

סיפור חייו וחזרתו בתשובה של הרב אורי זוהר

הגאון רבי מיכל דורפמן זצ"ל מספר: על עצמו, על אנ"ש באוקראינה שלפני השואה, על החיים תחת השלטון הקומוניסטי, על הציון הקדוש (ואיך יודעים עד היום את מיקומו המדויק), על ההשתטחות על הציון הקדוש ועוד. מרתק.